تا 25٪ صرفه جویی کنید امروز آنلاین مستقیم!
سفارش تا نیمه شب برای حمل روز بعد [جزئیات]
39 سطح قابل تنظیم. You Set The Bar (ویدئو).
اکنون شروع کنید ، بعداً پرداخت کنید! بودجه كمتر از 0٪ APR. جزئیات

باندهای مقاومت

یکی یا همه را برای گزینه های حداکثر مقاومت انتخاب کنید.
نمایش سریع

باندهای مقاومت پاوربانک - آبی (سنگین 30-42 پوند) $ 27.99 USD
نمایش سریع

باندهای مقاومت پاورباندها - نارنجی (نور متوسط ​​8-14 پوند) $ 22.99 USD
نمایش سریع

باندهای مقاومت Powerbands® - خاکستری (شدید 62-90 پوندی) $ 29.99 USD
نمایش سریع

باندهای مقاومت پاوربانک - زرد (نور 3 - 8 پوند) $ 20.99 USD
نمایش سریع

باندهای مقاومت پاوربانک - سبز (متوسط ​​14 - 20 پوند) $ 23.99 USD
نمایش سریع

باندهای مقاومت Powerbands® - مشکی (بسیار سنگین 42-62 پوندی) $ 28.99 USD