تا 25٪ صرفه جویی کنید امروز آنلاین مستقیم!
سفارش تا نیمه شب برای حمل روز بعد [جزئیات]
39 سطح قابل تنظیم. You Set The Bar (ویدئو).
اکنون شروع کنید ، بعداً پرداخت کنید! بودجه كمتر از 0٪ APR. جزئیات

آموزش SPEEDFIT CIRCUIT


با CORE 15 - LEVEL 1 شروع کنید یا زیر را انتخاب کنید.هسته 15 - سطح 1 ، 2 و 3


هسته 20 - سطح 2 و 3


هسته 25 - سطح 2با SoloStrength سریعتر تناسب اندام پیدا کنید چالش ها و همراه با سطوح مختلف آموزشی را که با سطح آمادگی جسمانی شما رشد می کنند دنبال کنید! 


مبتنی بر تکرار ، چند سطح ، منطقه ویژه تمرینات کامل بدن برای همه سنین ، سطح تناسب اندام و اهداف. شما میله را تنظیم کنید.